AHONEN, SIV

Förtjänsttecken Brons
Nummer 232
Datum beviljat 01.04.1977