AHLROOS, BJARNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 231
Datum beviljat 01.04.1977