AHLBLAD, ETHEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 230
Datum beviljat 01.04.1977