WAHLBECK, TRYGGVE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 229