ROSENBERG, THOR

Förtjänsttecken Guld
Nummer 64
Datum beviljat 13.11.1992