ÖSTERBERG, ALVAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 224
Datum beviljat 01.01.1972