ÅSTRÖM, KAJ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 223
Datum beviljat 01.01.1972