ÅSTRÖM, CLAES

Förtjänsttecken Brons
Nummer 222
Datum beviljat 01.01.1972