YLILUOMA, SEPPO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 221
Datum beviljat 01.01.1972