VÄISÄNEN, MATTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 220
Datum beviljat 01.01.1972