VIRTANEN, JORMA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 219
Datum beviljat 01.01.1972