VIKHOLM, LARS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 218
Datum beviljat 01.01.1972