WESTERDAHL, KRISTER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 217
Datum beviljat 01.01.1972