WECKSTRÖM, MARITA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 216
Datum beviljat 01.01.1972