TURULA, MARIUS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 215
Datum beviljat 01.01.1972