THUSBERG, JORMA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 214
Datum beviljat 01.01.1972