THAM, LEO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 213
Datum beviljat 01.01.1972