TARKKANEN, JORMA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 212
Datum beviljat 01.01.1972