TALLQVIST, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 211
Datum beviljat 01.01.1972