STORSKRUBB, BJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 210
Datum beviljat 01.01.1972