SKARP, OLLI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 209
Datum beviljat 01.01.1972