SEDERLÖF, CHRISTER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 208
Datum beviljat 01.01.1972