SALMELAINEN, TOMMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 206
Datum beviljat 01.01.1972