RÖNN, RAINER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 203
Datum beviljat 01.01.1972