RIIHIRANTA, HEIKKI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 201
Datum beviljat 01.01.1972