RANTASILA, JUHA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 200
Datum beviljat 01.01.1972