RAMSTRÖM, KURT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 199
Datum beviljat 01.01.1972