PARTINEN, LALLI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 198
Datum beviljat 01.01.1972