OTILA, JYRKI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 197
Datum beviljat 01.01.1972