GLANZ, TOROLF

Förtjänsttecken Guld
Nummer 61
Datum beviljat 13.11.1992