MURTO, MATTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 196
Datum beviljat 01.01.1972