MATTSSON, GUY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 195
Datum beviljat 01.01.1972