MANNILA, HEMMING

Förtjänsttecken Brons
Nummer 193
Datum beviljat 01.01.1972