LUNDELL, OLLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 192
Datum beviljat 01.01.1972