LIND, MAURI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 190
Datum beviljat 01.01.1972