LEVIN, HENRY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 189
Datum beviljat 01.01.1972