FINNE, BJÖRN

Förtjänsttecken Guld
Nummer 60
Datum beviljat 13.11.1992