KOLKKA, VÄINÖ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 186
Datum beviljat 01.01.1972