KAGAN, MIKAEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 184
Datum beviljat 01.01.1972