JOHANSSON, MARTIN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 183
Datum beviljat 01.01.1972