JOHANSSON, GUNNAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 182
Datum beviljat 01.01.1972