HOLMSTRÖM, ALI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 180
Datum beviljat 01.01.1972