HOLMÉN, RUNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 179
Datum beviljat 01.01.1972