HEINO, KIMMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 178
Datum beviljat 01.01.1972