VILHU, SEPPO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 176
Datum beviljat 01.01.1972