FRANZÉN, BO-GUSTAV

Förtjänsttecken Brons
Nummer 174
Datum beviljat 01.01.1972