FALCK, GUNNAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 173
Datum beviljat 01.01.1972