CARLSSON, HANS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 172
Datum beviljat 01.01.1972