BRUSILA, BIRGITTA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 171
Datum beviljat 01.01.1972