BOSTRÖM, JUHANI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 170
Datum beviljat 01.01.1972